İKLİM'E MANİ

Çok keskin bakma İklim
Zalim biri değilim
Böyle tatlı bir kıza
Kem gözle bakacak kim?

Kışların ardı yazdır
Geceleri ayazdır
İklim'e bu dedenin
Candan sevgisi azdır

Dağlar başı dumandır
Mani için zamandır
Benim İklim kızımın
Hoş bakışı yamandır

Dağların karı erir
Toprağına can verir
Kadir Dede İklim'e
Sevgi şefkat gönderir

Kadir Tozlu
10.12.2014
Defterim