CÜCEL KAYDEŞİM

Aman cücel kaydeşim...
Yokşa Uyuyoy musun?
Yüyanda beni de...
Göyüyoy muşun?
Biy öpücük aysam
Uyanıy mışın?
Göşleyime bakıp da
Ağlay mışın?

Abicik şeni çook şevey
Şana mutluluk diley
Eğey canın acımışsa
"Öpeyim de geçşin" dey...

Kadir Tozlu
27.04.2012


Defterim